20220326141712

Gasbehandling

Vi tar integritet och win-win som driftprincip och behandlar varje företag med strikt kontroll och omsorg.
 • Aktivt kol används för gasbehandling

  Aktivt kol används för gasbehandling

  Teknologi
  Dessa serier avaktiveraskol i granulär form är gjorda avfruktnätskal eller kol, aktiverat via högtemperaturvattenångmetoden, under krossningsprocessen efter behandling.

  Egenskaper
  Dessa serier av aktivt kol med stor yta, utvecklad porstruktur, hög adsorption, hög hållfasthet, väl tvättbar, enkel regenereringsfunktion.

  Använda fält
  Används för gasrening av kemiska material, kemisk syntes, läkemedelsindustrin, dryck med koldioxidgas, väte, kväve, klor, väteklorid, acetylen, eten, inert gas.Används för atomära anläggningar som avgasrening, delning och förädling.