20220326141712

Kemisk industri

Vi tar integritet och win-win som driftprincip och behandlar varje företag med strikt kontroll och omsorg.
 • Används för kemisk industri, färgningsassistent

  Används för kemisk industri, färgningsassistent

  Teknologi
  Dessa serier av aktivt kol i pulverform är gjorda av sågspån, träkol eller fruktnötskal med god kvalitet och hårdhet, aktiverad via kemisk eller högtemperaturvattenmetod, under efterbehandlingsprocessen av vetenskaplig formel raffinerad form.

  Egenskaper
  Dessa serier av aktivt kol med stor yta, utvecklad mikrocellulär och mesoporös struktur, stor volymadsorption, hög snabb filtrering etc.