20220326141712

Vattenbehandling

Vi tar integritet och win-win som driftprincip och behandlar varje företag med strikt kontroll och omsorg.
 • Aktivt kol används för vattenrening

  Aktivt kol används för vattenrening

  Teknologi
  Dessa serier av aktivt kol är gjorda av kol.
  The aktivt kol-processer åstadkoms genom att använda en kombination av följande steg:
  1.) Karbonisering: Material med kolinnehåll pyrolyseras vid temperaturer i intervallet 600–900 ℃, i frånvaro av syre (vanligtvis i inert atmosfär med gaser som argon eller kväve).
  2.)Aktivering/Oxidation: Råmaterial eller karboniserat material utsätts för oxiderande atmosfärer (kolmonoxid, syre eller ånga) vid temperaturer över 250 ℃, vanligtvis i temperaturintervallet 600–1200 ℃.